Curriculum Vitae

A.    BUTIR-BUTIR PERIBADI
Nama Kumaravalu Ramasamy
Warganegara Malaysia
No.KP 620713055077
Keturunan India Tamil
Jantina Lelaki
Alamat Tetap 1, Jalan Impian Murni 3/9, Saujana Impian 4300 Kajang , Selangor
Pekerjaan Pensyarah Kanan
Organisasi & Alamat Institut Aminuddin Baki

Kementerian Pendidikan Malaysia

71760  Kompleks Pendidikan Nilai

Bandar Enstek

Negeri Sembilan

No Telefon 6019-6736607 (peribadi)

06-7179337 (Pejabat)

Email kumaravalu@iab.edu.my
B.    KELAYAKAN AKADEMIK
Kelayakan Insitusi Tahun Pengkhususan
BSc (Hons) Ed UM 1987 Matematik
MSc UKM 2007 Statistik
M.Ed IIUM 2008 Kurikulum & Instruksional
PhD IIUM 2016 Kurikulum & Instruksional
C.     KELAYAKAN IKHTISAS
Kelayakan Institusi Tahun Pengkhususan
Sijil Kelayakan NPQEL KPM 2013 Kepimpinan Pendidikan
Diploma Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan KPM 2013 Kepimpinan Pendidikan
Lead Auditor MOODY 2014 Pengurusan
Certified Trainer KPM 2016 Pengurusan
Technology Coach ISTE 2016 Coaching
Sijil Penterjemahan ITNM 2012 Terjemahan
D.    PENGLIBATAN PROFESSIONAL
Aktiviti Institusi Tempoh
Ahli Task Force for National Tamil Education Pejabat Timbalan Menteri Pendidikan I 2016-
Jurulatih Peningkatan Kualiti Sekolah Tamil PTST, Jabatan Perdana Menteri Malaysia 2015-2016
E.     KEMAHIRAN BAHASA
Bahasa Tahap Penguasaaan
Lemah Sederhana Baik Amat Baik
Bahasa Inggeris       /
Bahasa Melayu /
Bahasa Tamil /
F.     PENGALAMAN KERJA
Pekerjaan Organisasi Tahun
Pensyarah Matematik Kolej Damansara Utama 1987-1991
Guru Matematik & Sains Sekolah Menengah 1992-2003
Pensyarah Matematik Institut Perguruan Tengku Ampuan afzan 2003-2008
Pensyarah Kanan Institut Aminuddin Baki 2009-
G.    PENGALAMAN IKHTISAS
Pengalaman Organisasi Tahun
Pemeriksa Kertas Matematik SPM Lembaga Peperiksaan Malaysia 1997-2000
Pemeriksa Kertas Kimia SPM Lembaga Peperiksaan Malaysia 2001-2002
Pemeriksa Kertas Matematik Matrikulasi Bahagian Matrikulasi , KPM 2003
Jurulatih Utama Matematik Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM 2003-2004
Panel Semakan Kurikulum Matematik Tingkatan 1-3 Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM 2002-2003

 

 

H.    PENULISAN & PENERBITAN
Tajuk Jenis Tahun Penerbit  
Amalan Blue Ocean Strategy dalam Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan Buku 2013 Institut Aminuddin Baki, KPM ISBN

978-967-0504-11-7

Panduan Pendekatan Blue Ocean Strategy Buku 2013 Institut Aminuddin Baki,KPM ISBN

978-967-0504-10-0

 

Leadership and Innovation in High performing Schools Artikel 2013 Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan ISSN

1511-4147

Jilid 25 Bil.01

Instructional Leadership in  Malaysian High Performing Schools: Roles and Challenges  

Artikel

 

2017

Institut Aminuddin Baki,KPM Dalam proses
I.       PEMBENTANGAN DALAM PERSIDANGAN
Tajuk Jenis  Peringkat Anjuran Tahun
Elementary Mathematics Level of Understanding of teachers: Perkins Levels of Understanding Framework Kertas

kerja

Kebangsaan UPSI 2009
Leadership Wisdom and Innovation Kertas Kerja Antarabangsa KPM 2012
Instructional Leadership of a deputy Headmaster in Promoting 21st century Learning Kertas Kerja Kebangsaan KPM 2016
School Transformation in the 21st Century Kertas Konsep Antarabangsa KPM 2017

 

Please follow and like us:

Enjoy this blog? Please spread the word :)