வணக்கம்

உலகத் தமிழ் இணைய மாநாடு 2017

இன்னும் ஏழு நாட்களே எஞ்சியுள்ள நிலையில் உடனே தங்களைப் பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள்!!

முதல் 100 மலேசிய ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இலவசம்!!!!!

இதுவரை 62 இளம் பயிற்சி ஆசிரியர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர். அவற்றுள்:

  1. துவான்கு பைனூன் ஆசிரியர் கல்வி வளாகம் : 42
  2. தெமெங்கோங் இப்ராஹிம் ஆசிரியர் கல்வி வளாகம் : 10
  3. இராஜா மெலெவார் ஆசிரியர் கல்வி வளாகம் : 1
  4. சுல்தான் அப்துல் அலிம் ஆசிரியர் கல்வி வளாகம் : 1
  5. ஈப்போ ஆசிரியர் கல்வி வளாகம் : 1

ஆதரவு நல்கிய அனைவருக்கும் நன்றி.

பின்குறிப்பு : 3 நாட்களுக்குத் தங்கும் வசதி, சுவையான உணவு, மாநாட்டு மலர், மாநாட்டுப் பை, நற்சான்றிதழ் ஆகியவைகள் இவற்றில் அடங்கும்.

பதிவு ; http://www.wtic.my

இது நமக்கான தளம்,
தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்கான தளம்.
பங்குபெறுவோம்!! பயனடைவோம்!!

#wticmalaysia #share_support

For more Info :
Thanesh Balakrishan : 014 327 9982
Janarthanan Velliathum : 0109009230
Jayammohan Balachandaram : 0164525159
Varatharasan Subramaniam : 0165100444

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enjoy this blog? Please spread the word :)