தற்போதைய நவீன காலத்தில் சமூக வலைத்தளங்களின் பங்கு மாந்தர்களின் வாழ்க்கையில் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றது. அச்சமூக வலைத்தளங்களைப் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் குற்றச்செயல்களைப் பற்றி உலகத் தமிழ் இணைய மாநாட்டில் சிறப்புரை(KEYNOTE SPEECH) ஒன்று முனைவர் ரஹிம் பின் கமாலுடின் அவர்களால் வழங்கப்படவுள்ளது.
இவர் மலேசிய தேசிய பல்கலைக்கழகத்தில் முதுநிலை விரிவுரையாளராகவும் குற்றவியல் நிபுணராகவும் பணிபுரிகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆக,மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு மேலும் பயன் பெறுவோம். வாரீர்!!!

பதிவு ; www.wtic.my

இது நமக்கான தளம்,
தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்கான தளம்.
பங்குபெறுவோம்!! பயனடைவோம்!!

For more Info :

Thanesh Balakrishnan : 014 327 9982
Janarthanan Velliathum : 0109009230
Jayammohan Balachandaram : 0164525159
Varatharasan Subramaniam : 0165100444

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enjoy this blog? Please spread the word :)