உலகத் தமிழ் இணைய மாநாடு ௨௰௧௭, மலேசியா.
World Tamil Internet Conference, Malaysia 2017

இணை ஆதரவாளர்கள் :

தாய்மொழி நாளேடு, மலேசியா Thaimoli-http://thaimoli.com/
தினமலர், இந்தியா. Dhinamalar – http://epaper.dinamalar.com/
அகர முதல மின்னிதல், இந்தியா. http://www.akaramuthala.in/
அனேகன் இணையப்பதிவேடு – Anegun.com
வர்ணங்கள் பண்பலை Varnangal FM –http://varnangalfm.net/ 

இணை ஆதரவாளர்கள்

தொண்டு செய்வோம் தமிழுக்குத் துறைதோறும் துடித்தெழுந்தே.

#wticmalaysia
#share_support

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enjoy this blog? Please spread the word :)