மாநாடு இடம்


இந்தப் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்து எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம். அல்லது கீழ்காணும் முகவரி / தொலைபேசி எண்களிலும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
பெயர்:*
மின்னஞ்சல்:*
தொலைபேசி:
-
பதிவு:*
கீழ்காணும் எழுத்துகளைப் பதிவு செய்யவும்:

World Tamil Epics Research Association.

No.124-2, Jalan Tun Sambanthan, Brickfields,

Kuala Lumpur, Malaysia.

[Above Gems Restaurant & Opposite NU Sentral]

Phone: +6014-327-9982 (Whatsapp Only)

E-mail: cpc2017.wtic@gmail.com